Hoe studeren?

Vragen stellen voor dummies

4 min
06/10/2022

 Vragen stellen voor dummies

De stap van het middelbaar naar de universiteit is best groot. Plots heb je les in een grote aula en heb je geen leerkracht maar een professor. Kan je dan nog vragen stellen? En hoe? Professor Walter Weyns en verschillende studenten delen hun tips en tricks.

preview