Hoe studeren?

Hoe verloopt een les aan de universiteit?

1 min
15/09/2022
Les

Zes jaar lang zag je dag er ongeveer hetzelfde uit: jij en je twintig klasgenoten kregen een stuk of zeven lessen per dag, die elk 50 minuten duurden. Nu je naar de universiteit gaat, is dat wel even anders!

Het eerste wat je ongetwijfeld zal opvallen op je eerste lesdag, is hoeveel leerlingen er samen met jou les volgen. Jep, richtingen met honderden studenten in het eerste jaar zijn absoluut geen uitzondering. Wat vroeger je volledige school was, is nu je hele klas! Zo’n groep steek je natuurlijk niet in de lokalen waarin je de voorbije jaren les had - al klinkt dat als een perfecte opdracht voor De Mol.

Meer les, met meer klasgenoten

Het lokaal waarin je voortaan les hebt heet een aula. Sommige in Vlaanderen zijn zo groot dat er wel duizend studenten in kunnen! Toch zijn dat uitzonderingen en hebben de meeste plek voor twintig tot honderd mensen. De leraar - voortaan noem je die professor - presenteert doorgaans met een microfoon en loopt geregeld rond om vragen te stellen.

Aan de universiteit heb je geen aansluitende lesblokken van 50 minuten zoals in het middelbaar, maar vaak twee of drie langere lessen op één dag. Ze kunnen gerust twee tot drie uur duren, onderbroken door een pauze. Dat kan lang lijken, maar doordat je een richting kiest die volledig bij je past zal je al snel merken dat de tijd voorbij vliegt! Als je je lessenrooster bekijkt lijkt het alsof je voortaan minder les zal hebben dan in het middelbaar, maar dat komt omdat je meer zelfstandig moet werken. Je moet lessen voorbereiden, samenvattingen maken, je cursus doornemen… Zo ben je alsnog de hele week met je studie bezig.

Notities nemen in de les, een vak apart

Hoe leuk de les ook is: het blijft belangrijk dat je goede notities neemt. Het is een kunst die je moet leren, maar die je best snel onder de knie krijgt. De professor geeft in een hoorcollege vaak les aan de hand van slides, die je voordien kan downloaden. Naast de hoorcolleges zijn er ook werkcolleges, waarin je in groep of individueel aan de slag gaat.

Benieuwd om zoiets in levenden lijve mee te maken? Dat kan! Universiteiten en hogescholen organiseren openlesdagen waarop scholieren uit het middelbaar welkom zijn om al eens te proeven van een les in het hoger onderwijs.