Verder studeren?

Hoe ziet een academisch jaar eruit?

1 min
15/09/2022
Girls

Jarenlang stond de eerste september voor jou synoniem aan de eerste schooldag, maar dat is voortaan niet meer het geval: je start nu midden of eind september. En dat is niet het enige verschil tussen je oude schoolkalender en de ‘academische kalender’. 

No stress: ook een academisch jaar is logisch opgebouwd. Maar niet overal op dezelfde manier. Zo kan het academiejaar op twee manieren ingedeeld worden: in semesters of in modules. 

Bijna alle universiteiten en ook de meeste hogescholen hebben het semestersysteem, waarbij het jaar is opgedeeld in twee semesters van dertien lesweken. Op het einde van elk semester heb je een examenperiode. Het eerste semester loopt tot eind december of januari. De examenperiode valt in januari, meteen na de kerstvakantie, die je dus eigenlijk best als blokperiode ziet. Het tweede semester begint in februari en loopt tot midden of eind juni. Omdat er geen of een erg korte blokperiode is voor de examenperiode in juni, reserveer je ook in de paasvakantie best wel wat tijd om te studeren.

Het semestersysteem

Is er dan doorheen het academiejaar geen échte vakantie? Gelukkig wel! Aan de hogeschool heb je net als op school ook herfst- en krokusvakantie. Aan de universiteit heb je een lesvrije week tussen het eerste en tweede semester.

De examenperiodes van januari en juni vormen samen de eerste zittijd. Daarna volgen de deliberaties. Ben je over de hele lijn geslaagd? Dan wacht je een zalig lange zomervakantie. Ben je voor bepaalde vakken niet geslaagd? Daarvoor krijg je eind augustus of begin september een tweede kans tijdens de tweede zittijd.

De meeste vakken heb je maar één semester, maar soms heb je ook jaarvakken. Daarvan valt het examen in juni, al zijn er uitzonderingen waarbij ook in januari al een deel van de leerstof getest wordt. Net als in het middelbaar dus, maar toch niet helemaal.

Het modulesysteem

Sommige hogescholen en universiteiten werken ook met het modulesysteem. In een modulesysteem is je jaar in vier blokken van een zestal lesweken opgedeeld. Je hebt dus ook vier grote evaluatieperiodes. Voor sommige studenten is dat een voordeel, omdat je minder grote hoeveelheden leerstof per examenperiode hebt.

In een modulesysteem heb je meestal ook alle schoolvakanties: herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. Maar mispak je daar niet aan: ook in dit systeem zal je in de vakantie vaak alsnog studeren of aan groepswerken, papers of presentaties werken.

Wist je dat het perfect mogelijk is dat jouw opleiding met semesters werkt en die van jouw kotgenoot, die naar dezelfde hogeschool gaat, met modules? Dat kan natuurlijk een impact hebben op hoe en wanneer jullie studeren. Check dus vooraf zeker of jouw opleiding met het semestersysteem of het modulesysteem werkt.